Norra Gotland utan telefon

Det var problem med telefonerna på norra Gotland sent på lördagskvällen.

Närmare 1300 av Telia Soneras kunder blev utan telefon i tre timmar.

Det var ett tekniskt fel i telestationen i Rute, som gjorde att telefonerna inte gick att använda.