Mer pengar till djurkontroller

1:16 min

Pengar från regeringen kan användas för bättre kontroll av djurtransporter. För närvarande räcker resurserna på Gotland inte till för alla planerade kontroller och transportkontroller.

Regeringen satsar extra pengar på djurskydd. Totalt 30 miljoner kronor om året ska gå till det - och länsstyrelserna delar på större delen av satsningen, 25 miljoner.

Pengarna välkomnas av länsveterinären på Gotland Agneta Karlsson- Norström, som tycker att djurskyddet är eftersatt på ön sedan en djurskyddsinspektör som slutade i juni ännu inte har fått någon efterträdare.

På Gotland hinner man inte med att göra alla projekt med planerade kontroller och transportkontroller.

- Vi försöker göra det bästa med nuvarande resurser, men vi hinner inte med transportkontroller, säger länsveterinär Agnera Karlsson-Norström.