Mark- och miljödomstolen

Krav på böter för Själsöbrygga

Finansmannen Joakim Kuylenstierna ska betala böter för att han inte tagit bort en brygga och en uteplats vid stranden i Själsö. Det har Mark- och miljödomstolen slagit fast.

Kuylenstierna har gjutit en uteplats i betong vid stranden, utan dispens, och anlagt en brygga ut i vattnet trots att han bara fått tillstånd för en liten vågbrytare.

Länsstyrelsen hade krävt honom på 50 000 i böter för att anläggningen inte tagits bort, men Mark och miljödomstolen tycker det räcker med att han betalar lite lägre, 37 500 kronor i vite.