Förslag till kyrkomötet

Idébank för energibesparing i kyrkor

Svenska kyrkans drygt 1 800 församlingar har stenkyrkor och andra fastigheter som slukar energi och pengar i uppvärmning. Alla energibesparande och miljöförbättrande åtgärder borde samlas i en idébank, föreslås i en av motionerna till årets kyrkomötet som börjar i veckan.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och i år har totalt 98 motioner och ett antal skrivelser från kyrkostyrelsen lämnats till mötet för avgörande.

En annan motion vill att Svenska kyrkan tar fram en samlad hållning om etiskt försvarbara energislag och utreder frågan om vindkraftverk på egen mark.

Ytterligare en motion vill att kyrkan nationellt och stiften ska hjälpa församlingarna att söka olika EU-bidrag.