Ny vända för brytningen vid Ducker i Bunge

1:49 min

Klockan 9 i dag ska förhandlingarna i Mark- och Miljödomstolen inledas om hur Nordkalks planerade stenbrott vid Ducker i Bunge ska få gå till.

Prövningen den här gången gäller inte om Nordkalk ska få bryta sten eller inte. Den frågan har Miljööverdomstolen redan avgjort, när de sa ja företagets till ansökan om att bryta 2,5 miljoner ton sten varje år under 25 års tid. Nu gäller förhandlingarna hur brytningen ska gå till för att natur och miljö ska påverkas så lite som möjligt.

– Bolaget har ju argumenterat för att den här täkten inte kommer att påverka naturen alls, eller väldigt lite. Vi får hoppas att de har rätt, vi har har varit skeptiska till att det är så, säger Kalle Nyberg som arbetar med miljöprövning och tillsyn och som jobbat med frågan i sex år.

Villkoren för kalkbrytningen vid Ducker i Bunge är viktig för länsstyrelsen eftersom det är de som ska kontrollera att Nordkalk hanterar verksamheten på rätt sätt. Och det absolut viktigaste för Kalle Nyberg och hans kollegor är att mark- och miljödomstolen beslutar om tydliga villkor som inte kan tolkas på olika sätt:

– Domstolen får bestämma sig. Hur mycket får vattnet förändras. Där vill vi ha fasta värden. Bolaget vill ha lite friare villkor och att man ska diskutera i det enskilda fallet, säger Kalle Nyberg

Förhandlingarna i miljödomstolen hålls i konferenslokaler på Visborgsområdet och de är planerade att pågå under tre dagar.

Kalkbrottet vid Ducker i Bunge har prövats rättsligt flera gånger tidigare, senast i Högsta Domstolen, HD, som valde att inte ta upp fallet för prövning. Vid första prövningen sa miljödomstolen nej till företagets ansökan, men miljööverdomstolen rev upp det beslutet och gav bolaget tillstånd - men först måste villkoren för verksamheten prövas av mark- och miljödomstolen.

Samtidigt ligger det en oprövad resningsansökan i HD från föreningen Bevara Ojnareskogen och Naturskyddsföreningen eftersom de anser att Statens Geologiska Undersökning, SGU, varit jäviga. Föreningarna har även lyft frågan till EU-kommissionen eftersom ett natura 2000-område ligger precis på gränsen till det planerade brottet.

Parallellt med ansökan om brytning i Bunge så arbetar Nordkalk för att få öka brytningen i Klinthagen och även ta upp ett helt nytt brott vid Hobursmyr i Lärbro för att kalken ska räcka tills brytningen vid Ducker kommer igång. De har också börjat se sig om efter helt nya platser att bryta sten på - om 25 år när kalken vid Ducker är slut, bland annat har de köpt ett större markområde i Buttle.