Ändrat klimat kräver nya råd för lantbruket

1:49 min

Mer extremväder, torrare och varmare somrar framöver gör att lantbrukarna måste tänka nytt när de planerar att bygga nya stallar.

- Färre grisar och höns i stallarna och fler bevattningsdammar krävs för att klara av förändringarna, säger Cecilia Palmén på Hushållningssällskapet.

Lantbrukare måste se till att djuren har skugga på bete, och också gott om vatten. Risken är också att det blir fler och nya insekter som ger nya skador på grödorna.

Det är SMHI:s prognoser för framtida väder som Hushållningssällskapets råd bygger på.

Varmare väder, ger längre växtsäsong, och höstsådda grödor är att föredra eftersom de klarar ett torrare klimat bättre, och mer majs och helt nya grödor kan det bli.

Sojabönor är en sån gröda som idag är dyr att köpa, men som kan bli odlingsbar här framöver, säger Cecilia Palmén på Hushållningssällskapet.