Tvingas till storslakt

Fortsatt oro bland öns grisbönder

2:27 min

Krisen för grisbönderna fortsätter. 450 suggor måste Staffan Olofsson vid Bolex Suggring i Eskelhem slakta under nästa år sedan flera uppfödare som tillhör Suggringen sagt upp kontraktet. Det betyder  färre slaktsvin och en oro för slakteriets framtid.

Thomas Östlund, vd för Gotlands Slagteri, är för dagen inte orolig för slakteriets framtid. Han tror på den gotländska produktionen och det gotländska köttet.

- Vi kan inte göra hela insatsen själva när det gäller priset på grisköttet, utan behöver hjälp av att det allmänna prisläget går upp, säger Östlund.

Han pekar på den djurskyddslagstiftning som gäller för produktionen i Sverige som gör det omöjligt att konkurrera med priset utländskt griskött, när det kostar ett antal kronor mer i Sverige att producera köttet.

Han utesluter inte statliga subventioner till grisproducenterna för att göra köttet mer konkurrenskraftigt med bland annat Danmark.