Lärbro

Försvaret motsätter sig vindkraftverk

Försvaret säger nej till ett mindre vindkraft vid Liffride i Lärbro. Anledningen är att de planerade vindkraftverket ligger för nära militära intressen och riskerar att störa militärens tekniska system.

Försvaret motsätter sig därför att det byggs ett vindkraftverk i området.

Röcklingers som redan köpt vindkraftverket, får nu leta efter en annan placering för verket, som försvaret kan acceptera.

Det här skriver Försvarsmakten i ett preliminärt besked.