Högskolan får underkänt

1:58 min

Högskolans satsning Liberal education har misslyckats. Det konstaterar utredaren Olle Jansson som sett över Högskolan på Gotland inför valet mellan självständighet eller samgående med annat lärosäte.

Liberal Education infördes för bara två år sen, men har mer eller mindre runnit ut i sanden, trots att högskolan ofta för fram satsningen som unik och viktigt för skolans framtid.

– Jag tror att det delvis är ett resultat av att en så pass liten högskola som Gotland ändå är kraftsamlade, sen fanns inte orken att underhålla projektet, säger utredaren Olle Jansson, tidigare rektor vid teaterhögskolan.

Utbildningsidén om Liberal education kommer från USA. Det handlar om att ge studenterna en bredare utbildning med fler ämnen, inte bara utbildning utan också bildning.

Men projektet blev för tungt för högskolan på Gotland. Ingen som utredaren Olle Jansson pratat med tycker de har lyckats. Ingen. En del i personalen tycker att vissa delar fungerar, andra kallar det ett haveri.

– Man tänkte nu är det klart, nu fungerar det, men det har visat sig att det inte fungerar, säger Olle Jansson.

I rapporten konstaterar han att det är stor skillnad mellan det högskolan skriver på sina webbsidor om utbildningsidén Liberal education och personalens bild av vad det handlar om. Det finns så många uppfattningar som är så olika att det hämmar utvecklingen mer än det stimulerar.

– Jag tror att högskolan har en rätt så genomgripande diskussion framför sig om sitt varumärke, Liberal education, säger Olle Jansson.