Gotland tappar turister

1:55 min

Den gotländska turistbranschen tappade 64 000 gästnätter under sommarsäsongen jämfört med i fjol, visar siffror från Statistiska centralbyrån. Det är en minskning på över tio procent.

Gästnätterna har blivit färre i hela landet, men Gotland tappar mer än riksgenomsnittet.

Siffrorna är preliminära, eftersom alla boendeanläggningar ännu inte har rapporterat hur det har gått under sommaren. Men minskningen är ett faktum, konstaterar chefen för Region Gotlands turismenhet Sofia Wollman.

Hon tycker ändå att de satsningar som turistföreningen gjorde i fjol är lyckade, eftersom de främst riktade sig mot utlandet, och de utländska besökarna har ökat.