Lärarnas riksförbund gör enkät

Lärare i F-huset klagar på arbetsmiljön

Många lärare som arbetar i Säveskolans F-hus mår dåligt, enligt en arbetsmiljöenkät som Lärarnas riksförbund la fram för skolledningen på måndagseftermiddagen.

Lärarna uppger bland annat att de är trötta och ofta har ont i huvudet och de anser att det beror på den dåliga luften i F-huset.

Andra klagomål gäller buller och att det är för varmt i lokalerna.

Undersökningen bland lärarna ska bilda underlag till ett eventuellt beslut om att begära att arbetet i F-huset stoppas.