Revisorskritik mot länsstyrelsen

"Förtroendet för myndigheten har fått en törn"

Hanteringen av de kyrkoantikvariska frågorna vid länsstyrelsen på Gotland får hård kritik i en revisionsrapport. Det saknas tydliga riktlinjer för hur den kyrkoantikvariska ersättningen ska hanteras av länsstyrelsen, enligt rapporten.

"Kontrollen av fakturorna har inte varit den bästa och förtroendet för myndigheten har fått en törn", enligt revisorn Peter Ohlsson som granskat länsstyrelsen hantering, skriver Gotlands Tidningar.

Kyrkopolitikern Inger Harlevi, som är en av dem som gjorts ansvariga för den felaktiga utbetalningen av pengar till ombyggnaden av domkyrkans vind, skriver i en tidningsinsändare att det är fel att göra henne till ensam syndabock för att Visby stift går miste om pengar till kyrkorenoveringar nästa år.

Hon hänvisar till ytterligare en revisionrapport enligt vilken stiftets handhavande av kyrkoantikvariska frågor visar allvarliga brister.

Inger Harlevi skriver att hon ännu inte bestämt sig för om hur hon ska göra med sina kyrkliga uppdrag, som flera personer som är engagerade i kyrkorenoveringarna uppmanat henne att lämna.

Men Harlevi hänvisar i sin insändare till otaliga vädjanden om att hon ska stanna kvar och konstaterar att "farbröders brösttoner tenderar att klinga med högre volym än kyrkotanternas lågmälda uttalanden".