Lärbro

Försvaret stoppar vindkraftverk

Försvaret säger nej till ett mindre vindkraft vid Liffride i Lärbro. Anledningen är att det planerade vindkraftverket ligger för nära militära intressen och riskerar att störa militärens tekniska system. Försvaret motsätter sig därför att det byggs ett vindkraftverk i området.

Röcklingers som redan köpt vindkraftverket, får nu leta efter en annan placering för verket, som försvaret kan acceptera.

Och i dag ställer miljöpartisten Lise Nordin försvarsminister Sten Tolgfors till svars för att försvaret hindrar utbyggnaden av vindkraft. Enligt miljöpartiet så är tio procent av Sveriges yta undantaget för vindkraft enligt försvaret. Partiet tycker att det moderna flygvapen bör kunna hantera vinkraftverken.