Interrevisionen

Länsstyrelsen kritiseras för hantering av kyrkopengar

Länsstyrelsen på Gotland får kritk för hanteringen av den kyrkoantikvariska ersättningen. Den måste se över sina rutiner, men inga oegentligheter har begåtts i samband med hanteringen av bidrag till upprustning av öns kyrkor.

Det konstaterar chefen för internrevisionen vid länsstyrelsen i Stockholm.

Granskningen visar också att länsstyrelsen på Gotland haft en alltför drivande roll i frågan om pengarna till kyrkorenoveringar. Länsstyrelsens roll ska vara mer rådgivande. Och handläggaren på länsstyrelsen borde också ha reagerat på att pengar betalalts ut i förskott och själv agerat för att pengarna skulle betalals tillbaka.

Utredaren vill nu att länsstyrelsen tar fram tydliga riktlinjer för

hanteringen av kyrkoantikvarisk ersättning och att allt ska dokumenteras och göras tydligt.