"Synnerligen anmärkningsvärt"

JO kritiserar överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden på Gotland får mycket allvarlig kritik från justitieombudsmannen för brister i tillsynen av en god man som misskött sitt uppdrag. Den gode mannen byttes ut efter att flera månadshyror för huvudmannens lägenhet inte betalats, och den nye gode mannen polisanmälde senare sin företrädare. JO anser att nämnden inte agerat tillräckligt kraftfullt för att få in årsräkningar från uppdraget, och finner det "synnerligen anmärkningsvärt" att den nye gode mannen fått ta ansvar för granskningen av ärendet.