KSAU

Föreslår bro till Fårö

Kommunstyrelens arbetsutskott går vidare med den fördjupade översiktsplanen för Fårö. Den innebär bland annat att man förordar en bro till Fårö, att området kring Kyrkviken kan få ett 100-tal året-runt-bostäder men också en satsning på vatten och avlopp och utbyggt bredband.

I den fördjupade översiktsplanen ingår också möjligheten att bygga nytt vid Lassor/Sudergårda, Sudersant samt vid Nors med Ekeviken och Skär.

Planen föreslås nu gå ut på samråd innan den kan fastställas