Förslag

Kommunens IT kan privatiseras

Kommunen vill lägga ut delar av IT-verksamheten i privat regi. Målet är att minska kostnaderna med 15 procent. Kommunen vill nu begära in anbud på all drift utom systemförvaltning och att tjänsterna ska upphandlas i ett samlat avtal. Förslaget gäller inte förvaltningarnas egna IT verksamheter.