Svensk Pilotförening

Långa arbetspass kan hota flygsäkerhet

1:22 min

Fackförbundet Svensk Pilotförening slår nu larm om piloternas långa arbetspass och pekar på det faktum att 7 av 10 piloter gjort fel i cockpit på grund av trötthet. Åtta av tio piloter anser att de nuvarande arbetstidsreglerna är ett hot mot flygsäkerheten.

Bjerne von Schulman fackligt aktiv pilot som bland annat flyger stäckan Visby Stockholm, är inte förvånad över uppgifterna, eftersom arbetstiderna och arbetsvillkoren blir allt mer pressade.

Idag får piloter jobba upp till13 timmar i sträck, men det finns förslag på att förlänga tiden till 15 timmar.

Bjerne von Schulman säger att det ytterst är konsumenterna som måste säga ifrån, genom att inte handla allt för billiga flygresor, som leder till att kostnaderna för flygningarna pressas att hårdare.

Problemen gäller dock i första hand på långflygningar och från olika delar av världen kommer berättelser om hur piloterna somnat under flygningar och i vissa fall väckts i sista stund.