Nu ska jägarna på ön kollas

Polisen på Gotland kommer att arbeta intensivare med att kontrollera jägarna på ön. Ett 20-tal poliser ska kontrollera att jägarna har rätt vapen, handlingar och att de jagar på rätt sätt.

Dessutom ska en jakttillsyningsman, som utses av länsstyrelsen, hjälpa till med att kontrollera jägarna på Gotland. Tillsynsmannen kommer att ha samma befogenheter som polisen.