Teaterutbildning tillbaka på gymnasiet

1:01 min

Region Gotland ska göra ett försök med att erbjuda teaterutbildning som inriktning på gymnasiets estetiska program läsåret 2012/2013, har politikerna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat.

Det handlar om inriktningen dans och teater inom det estetiska programmet vid Elfrida Andréegymnasiet.

I våras beslutade politikerna att inte erbjuda den utbildningen läsåret 2011/2012.

Orsaken till att utbilningen togs bort nu till hösten var att för få elever hade sökt utbildningen som därför skulle bli orimligt dyr per elev.

Nu vill man åter pröva hur stort intresset är bland öns niondeklassare att söka en teaterinriktning som ska ha plats för åtta till tio elever.