Gotlandsflyg anmäler Swedavia

Flygbolaget Gotlandsflyg med systerbolag tar nu strid med Swedavia om avgifter på Bromma flygplats och har anmält det statliga bolaget till Konkurrensverket. .

Gotlandsflyg hävdar att de drabbas av oskäliga kostnadsökningar utan rimlig förbättring av tjänsten och har lämnat in en anmälan till Konkurrensverket där man hävdar att Sweavia missbrukar sin dominerande ställning på flygplatser i Stockholm.

Gotlandsflyg anser att avgiftshöjningar för små flygplan på Bromma kommer att få negativa konsekvenser för regioner utanför Stockholm, men diskussionerna med Swedavia har hittills inte gett något resultat.