Vindkraft

Vattenfall bill bygga mer på Näsudden

Vattenfall vill bygga nya vindkraftverk på Näsudden. I en första etapp planeras tre nya verk på den västra sidan.

Verken kommer att bli maximalt 150 meter höga. Framöver vill bolaget även bygga nya vindkraftverk på den östra sidan av Näsudden.

Vattenfall kallar nu markägare, organisationer och myndigheter till ett samrådsmöte om byggplanerna.