Fyrstiftelse vill ta fyransvar

Den ideella föreningen Svenska Fyrsällskapet vill bilda en Nationell Fyrstiftelse och ta över ansvaret för de bevarandevärda döre detta bemannade fyrplatserna och fyrarna som inte längre behövs. I dag är det fler statliga myndigheter, kommuner och privatpersoner som äger landets fyrar.

Fyrsällskapet vill genom att bilda en stiftelse successivt ta över ansvar och underhåll för de fyrar som inte längre behövs. Ge dem ett säkert skydd, svara för underhåll och garantera att de även framöver hålls tillgängliga för allmänheten.