Fler kvinnor vill bli kompositörer

6:35 min

I år är det ovanligt många kvinnliga studenter på Gotlands Tonsättarskola i Visby. Fem av de tolv eleverna är tjejer. Och Per Mårtensson säger att det är första gången så många kvinnor sökt till tonsättarskolan.

På flera andra håll har andelen kvinnor inom musiken stadigt ökat, men det har tidigare inte gällt tonsättarutbildningen på konstmusikområdet.  

Varför så många kvinnor nu sökt till tonsättarskolan är oklart.

Ella Sörlin är en av förstaårseleverna och säger att hon går på tonsättarskolan i visby för att  hon tycker att det är roligt att skapa egen musik.

- Det är en speciell skola för att man inte går där för att lära sig något färdigt som på andra utbildningar, utan för att utvecklas själv som individ och tonsättare, säger Ella Sörlin.