Privilegiebrev gav stora inkomster

9:21 min

I dagarna är det 850 år sedan Visby fick ett privilegiebrev av den tyske Hertigen av Sachsen Bayern som kallas för Artenburgprivilegiet. Och det här dokumentet, som dateras till år 1161, betraktas ofta som grundandet av den mäktiga Hansan.

Gun Westholm, första antikvarie vid Gotlands Fornsal, funderar över varför det plötsligt blev så intressant med kontakterna mot Tyskland.

Den handel som gotlänningarna byggt upp med Ryssland gav stora intäkter och dokument visar att det blev problem med stridigheter och missämja bland alla köpmän som kom till Visby. 

Kan det vara så att Kruttornet byggdes för att kunna kontrollera vilka som kommer in i Visby hamn och var det ett hot mot tyskarna som gjorde att hertigen blev angelägen om att träffa ett avtal? 

Fördraget gav goda villkor för gutarna, som bland annat fick full tull- och handelsfrihet i alla hertigens städer i Sachsen Bayern.

Gutarna skulle erbjuda samma villkor tillbaka och styra över sin handel från Danmark till Lübeck, vilket var mycket lyckosamt, åtminstone till en början.