Medellivslängden ökar mest bland kvinnor

 Medellivslängden för kvinnor på Gotland var för fem år sedan bland de lägsta i landet, men ligger nu bland de högsta i landet med nära 84 år medan medellivslängden för män på Gotland de senaste fem åren ligger på drygt 79 år.

Det senaste året var medellivslängden för kvinnor i Sverige 83,5 år och för män 79,5 år.

Av statistiken frpn SCB framgår också att man lever längre i södra Sverige än i norr. Det visar sig också att utbildning påverkar medellivslängden. De med eftergymnasial utbildning lever i snitt fem år längre än de som bara har gymnasieutbildning.