Regionens besparingar

Ungdomsgårdar för viktiga för att läggas ner

Nu drabbas ungdomsgårdar av nedläggning när Region Gotland fortsätter spara. Föräldrar och ledare menar att det kommer att bli dyrare för samhället när "strulungdomar" inte tas omhand på t.ex Puma.

För att debattera betydelsen av att ungdomsgårdar finns tillgängliga för ungdomar och de kostnader som kna öka om de läggs ner, finns i studion:

--Arne Grau Amnér, chef för ungdomsavdelningen, region Gotland.
--Kalle Bergstrand, fritidsledare Puma,
--Anci Fernström, Ungdomsgruppen
--Kevin Fågelqvist, mellanledare, varit mycket på Puma
--Maidi Zachrisson har en dotter som spenderat mycket tid på fritidsgården

Lyssna på debatten i vårt arkiv torsdag 20 oktober 2011 kl 17 - 17.30