Medborgarförslag

"Låt Burgsvik vara en centralort"

Låt Burgsvik vara den verkliga centralorten för Storsudret. Det tycker än en gång en boende i Burgsvik i ett medborgarförslag till regionen.

Han anser att det saknas tillräckligt med bostäder i samhället - trots att behovet finns.

Vid ett möte i våras påpekade dessutom regionrådet Åke Svensson betydelsen av att satsa på och stötta Burgsvik som centralort.

Enligt medborgarförslaget betonades också vikten av att även den äldre delen av befolkningen skall kunna bo kvar i Burgsvik.