Inför årets hyresförhandlingar

Gotlandshem begär höjda hyror

Det kommunala bostadsbolaget GotlandsHem vill höja hyrorna med 3,9 procent. Det skulle ge ett tillskott på 14 miljoner till bolaget. Det framgår av GotlandsHems budgetförslag för 2012, som också är underlag för årets hyresförhandling.

Bland de kostnader som inte går att påverka är taxehöjningar på el, värme, vatten och sophämtning som sammanlagt innebär kostnadsökningar på 8 miljoner.

Bland det som går att påverka är underhållet av fastigheterna, och om GotlandsHem inte får igenom de begärda hyreshöjningarna kommer det att gå ut över underhållet, enligt vd. Staffan Thurgren.

En stor del av Gotlandshems bostäder är byggda under de så kallade miljonprogramsåren, vilket gör att underhållsbehovet är stort.

Förhandlingarna mellan Gotlandshem och Hyresgästföreningen startar den 8 november.