Byggnadshyttan granskad av revisor

6:02 min

Nu har även Byggnadshyttan som arbetar med kyrkorenoveringar, granskats av en revisor efter domkyrkoförsamlingens slarv med pengar till kyrkorenoveringarna, som ledde till att pengarna för nästa år drogs in.

När slarvet inom domkyrkoförsamlingen uppdagades, gav hyttmästare Dag Urban Hoas en revisor i uppdrag att granska Byggnadshyttan en extra gång - och det upptäcktes inga oegentligheter.

- Det är ingen som har skott sig, men det har varit en "snabb" administration, säger Dag Urban Hoas.

Byggnadshyttan fanns även med på ett hörn när länsstyrelsen i Stockholm granskade vilken roll länsstyrelsen på Gotland haft kring kyrkorenoveringarna.

Då kom det fram att Byggnadshyttan vid ett tillfälle fått pengar felaktigt. Men de pengarna betalades snabbt tillbaka. Så granskningen har gjort hyttmästaren lugn, men när cirkusen kring slarvet med pengarna drog igång blev han lite orolig.

- Jag kände en viss dum undran, står inte allt rätt till här? säger Dag Urban Hoas, som då var ganska ny som hyttmästare.

I och med att kyrkan på Gotland blev utan pengar till kyrkorenoveringar för 2012 så får Byggnadshyttan nu söka sig utanför ön för att få jobb.

Bland annat är de i Tyresö söder om Stockholm och arbetar. Men det finns också pengar kvar på Gotland av bidraget för 2011, och där ska de börja arbeta Hejnum kyrka nu i november.

Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland arbetar mycket med att renovera kyrkor på ön, och då arbetar de på uppdrag av samfälligheten Gotlands kyrkor, och samfälligheten var också med och grundade stiftelsen, tillsammans med Gotlands kommun, länsmuseet och Rikantikvarieämbetet.