Kulturting om barn o ungdomsfrågor

Barn skall också ha kvalité och riktiga grejer

5:33 min

Om ett barnbibliotek skall byggas, då måste barnen få vara med och bestämma någonting, det sa idag Katti Hoflin när hon föreläste för Kulturtinget i Visby. Barn och Ungdomskultur var ämnet för årets Kulturting.

Idag har det årliga Kultinget hållits på Gotland. Ett 80 tal representanter för olika kulturorganisationer, såväl frivillga som statliga och regionala har träffats i Riksutställningars lokaler.

En av arrangörerna - Arne Grau Amner konstaterade att mycket bra görs men när resurserna tryter måste man bli bättre på att samverka mellan organisationerna. Temat var just Barn och ungdomskultur och så här tyckte några av deltagarna

Lisbet Pettersson, Länsteatern: Viktigt att träffas, även i pauserna
Ann Helling, tonsättare: Det är en lång process från att skapa musik till andra spelar. Glad att jag gick hit.
Simon Härenstam - politiker i BUN: viktigt att träffa alla. Bibliotek skall stängas om de blir för små och inte längre fungerar,

Katti Hoflin, nu verksamhetschef för Dunkers kända kulturhus i Helsingborg och känd från SVT föreläste på dagens Kulturting i Visby om hur de gjort ett barnvänligt bibliotek, med föräldra och babyfria zoner, ligga o läsa, kök att laga mat i ett helt digitalt teaterrum som sponsrats av företag.

--Kulturtanter skall säga stopp när besparingarna gör verksamheten för liten eller ohållbar", menade Katti Hoflin. De måste bli tuffare om de skall tas på allvar.