Fallet Ginna

Förtoendeläkare anmäld av gotländska

En kvinna på Gotland anmäler Migrationsverkets förtroendeläkare för fel i vården. Det är läkarens bedömning att 91-åriga Ginna Chyzevska kunde utvisas till Ukraina som är grund för anmälan.

Hur är det möjligt att en person med grav demens, hjärt- och kärlsjukdomar ändå får rekommendationerna att avvisas, skriver gotländskan i sin anmälan till Socialstyrelsen.

Hon vill att Socialstyrelsen prövar om det verkligen är enligt vetenskaplig och beprövad vetenskap, och i andra hand om det hör till god medicinsk etik och sed att göra en sån bedömning.