Arenahall dyrt för kommunerna

Satsningar på idrottsarenor urholkar ekonomin i landets kommuner.

Nästan 30 procent av kommunerna anser att arenabyggen leder till problem för satsningar på skola, vård och omsorg.

Det visar en enkät som SVT Sport skickat ut till landets kommunstyrelseordföranden. Av de 229 som svarat tycker mer än hälften att de stora idrottsförbunden ställer för höga krav på arenornas standard.

På Gotland las ju planerna på en Arenahall på is - istället ska det bli en sporthall.