Missbruksutredning

Vill inte ha sprututbyte för ungdomar

Regeringens missbruksutredning är nu avslutad, och kommuner och landsting runt om i landet har kommit med synpunkter på statens förslag om hur missbrukarvården kan förbättras.

Region Gotland har synpunkter på utredningens förslag om sprutbyte, och om sprututbytesprogrammet ska införas på Gotland bör detta inte omfatta ungdomar.

På Gotland finns det uppskattningvis en handfull ungdomar idag som är injektionsmissbrukare, och Marica Gardell på Socialförvaltningen tycker att ungdomar i första hand ska erbjudas andra behandlingsformer.