Bunge pastorat

Lennart Marklund är ny kyrkoherde

Bunge pastorat har fått ny kyrkoherde. Det är Lennart Marklund som numera är kyrkoherede i pastoratet - som förutom Bunge omfattar Rute, Fleringe och Fårö.

Det var vid en högmässa på söndagen - där bland andra biskopen Sven-Bernhard Fast medverkade - som Marklund välkomnades till norra Gotland.

Hans fru Maria kommer dessutom att jobba som diakoniassistent.