Rättegång i januari

Ryftes-VD nekar till miljöbrott

7:22 min

Grönsaksföretaget Ryftes och dess VD säger att de är oskyldiga till de miljöbrott, som åklagaren väckte åtal för i dag.

I åklagarens stämmningsansökan listas 19 olika kemiska ämnen varav flera skulle kunna orsaka skador på vattnet i området. Ett av ämnena var också totalförbjudet sen flera år tillbaka och anses kunna ge fosterskador.

Det är tre personer vid företaget som misstänks för att tillsammans och i samförstånd ha använt de miljöfarliga ämnena. En fjärde misstänks för att ha hittat på uppgifter som fördes in i spriutjournalen.

Två anställda har erkänt att de på uppdrag av sin chef under drygt ett år dumpat stora mängder giftigt avfall i ett grustag på norra Gotland.

Utsläppen har bland annat gått ned i grundvattnet.

Åklagaren vill nu att företaget får tre miljoner kronor i böter och att företrädaren för Ryftes får näringsförbud i fem år.  

Utredningen av det misstänkta miljöbrottet vid Ryftes i Fole har taget lång tid. Det var i juli 2009 som brottet uppdagades och tre män satt den sommaren anhållna några dagar.

Det första brottet ska ha begåtts under 2008-2009 då männen ska ha släppt ut miljöfarliga ämnen. Ämnen som när de kom ut i luften, marken eller vattnet anses kunna skada människors och djurs hälsa.

Det andra brottet ska ha begåtts under våren 2009 då två av männen vid företaget inom yttre skyddsområde för vatten ska ha använt ett totalförbjudet bekämpningsmedel. Ämnet ska ha använts vid ogräsbekämpning vid morotsodling, morötter som sedan sålts. I det bekämpningsmedel som använts konstateras att det anses kunna ge fosterskador och det är inte godkänt av Kemikalieinspektionen

Åklagaren vill nu att företaget får böter på tre miljoner kronor och att Ryftes VD döms till näringsförbud.

Ryftes advokat Per E Samuelsson hävdar att företagsledningen varit ovetande om miljögifterna och att de anställda gått bakom ryggen på VD:n. Det starkaste korrtet i rättegången är Ryftes varumärke som ett företag som värnar miljön, säger Samuelsson.

Rättegången i Gotlands tingsrätt ska starta 10 januari och väntas pågå 5-7 dagar.