Visby stift

Skärpta rutiner kring kyrkorenoveringar

2:01 min

Tidigare betalades pengar ut för renoveringar även om inte allt var färdigt. Men efter att domkyrkoförsamlingen fick ut 1,3 miljoner kronor utan att ens ha påbörjat ett av projekten med att skapa museum på domkyrkovinden, så måste nu alla renoveringar vara helt färdiga innan pengar betalas ut, enligt Annika Hakalax på Visby stift.

- Vi kommer vilja ha intyg som säger att allt arbete är slutfört och godkänt, säger Annika Hakalax.

Tidigare godkändes renoveringar - med förbehåll om att församlingen måste slutföra allt det som inte åtgärdats. Men efter revisionen i Visby stift som kyrkan centralt gjorde, så är det slut på det arbetssättet.

Enligt Annika Hakalax är den skärpta rutinen också en garanti för att församlingarna får valuta för pengarna.

De konstaterade bristerna i domkyrkoförsamlingen ledde till att hela stiftet blev utan pengar för renoveringar 2012. Av de ansökta 82 miljonerna till renoveringar, blev det bara 400 000 kronor till lön för att anställa en egen antikvarie. Och innan stiftet anställt en antikvarie blir det inga nya pengar.

- Vi kommer att ha en stiftsantikvarie på plats från första januari, säger Annika Hakalax, men hon vill inte berätta vem som fått jobbet.

Just nu är hon mitt uppe i arbetet med att söka pengar för år 2013. Sista oktober går ansökningstiden ut, sen går det att komplettera ansökningarna under november. Och hon tror att det kommer att lämnas in ungefär samma ansökningar som i fjol. Till sommaren 2012 kommer beskedet om det blir några pengar.