Betpengar satsas i lantbruksföretag

2:06 min

50 lantbrukare som tidigare odlat sockerbetor på ön har nu fått del av de EU-pengar som gick till betodlare när näringen försvann från ön. Pengarna har gått till investeringar i lantbruket.

Totalt har närmare 36 miljoner kronor delats ut. Torbjörn Kotz i Vall är en av dem som fått pengar. Tillsammans med John Glifberg i Endre har han byggt en spannmålstork som idag klarar av att torka 100 ton spannmål per dygn. Där kan också lagras lagra 2000 kubik spannmål.

Här finns plats för inte bara den egna skörden, utan man hyr också ut till andra lantbrukare som behöver.

Totalt har det kostat 6,7 miljoner att bygga anläggningen i Endre. Närmare två av dessa miljoner har de fått av de så kallade betpengarna. Pengar som förstås var viktiga när beslutet om satsningen skulle tas. Men framförallt har det varit roligt att arbeta tillsammans med en annan lantbrukare, säger Torbjörn Kotz.

Totalt hade 90 personer sökt pengarna till investeringar i lantbruket. Ett av kraven var att investeringen skulle vara klar senast sista september i år. Pengarna har också gått till utbildningsprojekt, om både spannmålshandel och jordbruksdränering.

Mest pengar, sju miljoner i stöd till biogasanläggningen, har Brogas AB fått.