Skogsstyrelsen

Söker pengar till sjuka träd

Nu hoppas Skogsstyrelsen på Gotland att kunna rädda de naturvärden som är knutna till alm och ask och som annars riskerar att försvinna i och med den almsjuka och askskottsjuka som nu finns på Gotland.

Skogsstyrelsen har skickat in en ansökan om EU-pengar och en stor del av åtgärderna handlar om att ta bort och destruera sjuka almar. Vid jultid väntas besked om ansökan behandlats positivt.

-Konkurrensen är stenhård. Men vi hoppas och tror att ansökan ska beviljas, säger Karin Wågström som är ställföreträdande distriktschef vid Skogsstyrelsen på Gotland.

Projektbudgeten ligger på ca 39 miljoner kronor och projektiden är 5 år med tänkt start juni 2012. Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen görs det åtgärder redan nu. En inventering gjordes under sommaren och målet är att alla träd med almsjuka ska vara avverkade och destruerade i april nästa år. Nytt för i år är att almveden kommer att flisas, för att se om kostnaderna för arbetet kan minskas.