Brottsofferjouren vill ha mer pengar

Brottsofferjouren på Gotland vill utveckla sin verksamhet och söker därför ett regionalt stöd på 50 000 kronor.

Brottsofferjouren kommer att ingå i Träffpunkt Gråbo och kommer därmed att dela lokaler med närpolisen, socialtjänsten och flera ideella föreningar som Röda korset till exempel.

I ett övergångsskede kommer brottsofferjouren behålla de gamla lokalerna. Därav behovet av ett ekonomiskt tillskott.