Skolinspektionen

Anser att Klinteskolan gjorde rätt

Skolinspektionen tycker att Klinteskolan har följt de bestämmelser som finns för att motverka kränkande behandling. Det uppger inspektionen i ett beslut, sedan skolan blivit anmäld för att en elev skulle ha blivit utsatt för kränkande behandling.

Eleven skadades för ett par år sedan i samband med gymnasitikundervisningen. Olyckan anmäldes inte och, enligt anmälan, har kontakten med hemmet varit otillräcklig.

Men inspektionen håller inte med utan anser att skolan gjort vad den kunnat för att reda ut de problem som varit.

Skolinspektionen tycker ändå att Klinteskolan borde ha övervägt att göra ett åtgärdsprogram för eleven i ämnena idrott och hälsa.