Region Gotland

Det blir ingen central upphandling

Det blir ingen central upphandlingsenhet inom Region Gotland som moderaterna motionerat om.

Fullmäktige beslutade efter votering att den modell som finns idag - med både en central upphandlingsenhet och upphandlare på förvaltningarna skall finnas kvar.

Moderaterna och även folkpartisterna ville ha en enda upphandlingsenhet. Centerns Lars Thomsson trodde för sin del att det kan bli dyrare för regionen, även om upphandlingarna blir proffsigare.