Vindseminarium

Unik elutbyggnad väntar med elkabel 2017

7:11 min

Vindkraftens framtida utveckling på Gotland har diskuterats vid ett seminarium mellan olika vindkraftintressenter. Syftet var att ge alla aktörer en gemensam bild av vad som kommer att hända i framtiden och vilka problem vindkraften står inför.

Överföringen av el till fastlandet, sätter för tillfället sätter stopp för utbyggnaden av vindkraften på Gotland. Två nya kablar planeras till en kostnad av 3,2 miljarder kronor.

Den första kabeln till fastlandet beräknas vara färdig till 2017, om miljöprövningar och koncession finns klart 2014. Den största utmaningen enligt vindkraftsamordnaren Lars Thomsson är nu att bygga ett ledningsnät på Gotland som kan ta emot energin från 400 stora vindkraftverk.

Enligt Gotlands Energi AB måste man minst tre år i förväg få reda på var vindkraften ska hamna för att man ska kunna bygga ut distributionsnätet i god tid. Det kräver också en stor investering från Geabs sida, en investering i miljardklassen, något man hoppas få hjälp med av Svenska Kraftnät.

Andreas Wickman visade också hur utbytet av äldre verk i fyra faser på Näsudden sker. Nya större verk byggs medan de gamla små tas bort. I de tre första faserna byts 68 verk ut mot 33, altså hälften så många verk samtidigt som verken ger oerhört mycket mer el.

Andreas berättade också hur man fått acceptans för utbytet och få folk att känna sig delaktiga och kunna påverka. T.ex. får de strandbodsägare som vill möjlighet att stoppa de närmaste verken fina kvällar vid sex tillfällen per år. Stoppet gäller för sex timmar om vinden är lägre än sex sekundmeter.

En utmaning är nu enligt Lars Thomsson att förmå många gotlänningar att bli delaktiga i vindkraftutbyggnaden de kommande åren, och få del av de vinster den kommer att ge. Enligt bankmannen Claes Nilsson som följt vindkraftutvecklingen har vinstavkastningen för verk på Näsudden varit 10-15% per år, men det går nog inte att upprepa tror han eftersom Näsudden har Sveriges bästa vindläge, där det blåser allra bäst.