Hyresförhandlingarna

Hyresgäster vill inte minska underhåll

1:49 min

Gotlandshems begärda hyreshöjning på 3,9 procent är för mycket. Det anser Lars Arvidsson, ombudsman för hyresgästföreningen på Gotland. Men han har förståelse för att det behövs hyreshöjningar för att klara kostnadsökningarna.

Höjningen skulle innebära 200 kronor mer i månaden för en trerummare som har en hyra på omkring 5 000 kronor.

Den föreslagna hyreshöjningen skulle ge ett tillskott på 14 miljoner kronor till Gotlandshem.

Och av det är det drygt hälften som måste hämtas in, på grund av de avgiftshöjningar som gjorts på el, värme, vatten och sophämtning.

Alternativet är annars att ytterligare minska underhållet av lägenheter och hyreshus.

Men minskat underhåll är ingen bra utväg, tycker hyresgästernas ombudsman Lars Arvidsson, eftersom intervallet på tapetsering och ommålning i lägenheterna redan idag ligger på 18 år.

De senaste åren har utgångsbudet i hyresförhandlingarna legat på ungefär samma som i år eller till och med högre, men sedan ändå hamnat på mellan 3 procent och 2,5 procent. Och det innebär i så fall ungefär 125 - 150 kronor mer i månaden för en trerummare.

Förhandlingarna om nästa års hyror i Gotlandshem inleds den 8 november.