Livmoderhalscancer

Vaccinering införs från 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på tisdagen att vaccinering mot livmoderhalscancer införs från och med 2012 på Gotland. Vaccinationsprogrammet kommer att börja med de flickor som fyller elva år nästa år.

I den mån det finns pengar kommer även de flickor som är födda 2000 att vaccineras under 2012.

Skolhälsovården kommer att sköta vaccinationen, medan vaccinationskostnaden står hälso- och sjukvården för.

För att täcka kostnaden betalas ett årligt statsbidrag ut till Region Gotland.