Svenska Minerals stenbrott vid Stucks

Stenbrytning i Bunge har stoppats

1:32 min

Svenska Mineral har stoppat stenbrytning och all verksamhet vid täkten i Bunge på norra Gotland, detta efter att Miljööverdomstolen beslutat dra in det förhandstillstånd om brytning vid Stucksbrottet med omedelbar verkan.

I maj 2011 fick företaget tillstånd av Miljödomstolen att utöka sitt kalkbrott i Bunge och få bryta totalt 30 miljoner ton kalksten. Samtidigt avslutades brytningen i det gamla brottet och efter sommaren har brytning i det nya brottet påbörjats.

Beslutet överklagades av Naturvårdsverket och flera grannar, som anser att miljökonsekvensbeskrivningen har flera brister - och att man även måste ta hänsyn även till Nordkalks större täkt, söder om Stucksbrottet.

Nu har Miljööverdomstolen beslutat att tillfälligt häva verkställighetstillståndet i väntan på att domstolen ska ta ställning till överklagandena.

Svenska Minerals vd. Daniel Juvel, är överraskad av beslutet och anser att det tagits på felaktiga grunder. Han säger att det är ett allvarligt beslut med väldigt negativa konsekvenser för företaget, som just nu håller på att analysera läget.

 – Det här kommer att drabba stålindustrin och framförallt sockerindustrin i de fyra länder vi förser med kalksten till deras process. Det säger Thomas Mårtensson som är Svenska Minerals platschef på Gotland. "Härifrån levereras en tredjedel av Svenska Minerals kalksten och nu återstår 80 000 ton till sockerindustrin som vi inte kan leverera", säger Mårtensson. Hans sista båt gick idag och det material som ligger färdigkrossat i brotten kommer han inte åt eftersom SMA inte längre har något tillstånd.

Tolv anställda vid SMA har nu mindre arbeten att utföra och en fem-sex underentreprnörer med ett trettiotal anställda har fått gå hem. En del har kontrakt, andra får nu söka annan sysselsättning.

Företaget undersöker nu vilka konsekvenserna blir för personal och kunder och kommer att lämna sina åsikter till Miljööverdomstolen. Några varsel är inte aktuella enligt Thomas Mårtensson.

Föreningen Bevara Ojnareskogen är bland de klagande och också de som begärt inhibiation av tillståndet att bryta sten. Olof Söderdahl som är ordförande säger att det är bra att Miljööverdomstolen nu tar frågan på allvar. Men enda sättet att säkert klara vatttenfrågan på norra Gotland i framtiden, det tror han är att stoppa alla stenbrott.