Öspelsledning sammanträder på Gotland

Styrelsen för Inter Island Games kommer att hålla sitt nästa sammanträde på Gotland i mars nästa år.

- Detta är väldigt lämpligt med tanke på Gotlands arbete som tänkbar arrangör av spelen 2017, säger idrottschefen Patrik Oscarsson vid Gotlands Idrottsförbund.

Vid mötet i slutet på mars 2012 skall också anläggningar och boende på Gotland, som kan komma att användas 2017, kontrolleras.