Lantbruket släpper ut mindre kväve och fosfor

Enligt nya beräkningar från Statens Lantbruksuniversitet, SLU, har mängden kväve och fosfor som kommer från jordbruket och som kommer ut till Östersjön, minskat.

En anledning till minskningen är att arealen odlad jordbruksmark blivit mindre de senaste fem åren.

Totalt har det mänskligt orsakade kväveläckaget från jordbruksmark enligt beräkningarna minskat med tolv procent och fosforläckaget med nio procent sedan år 1995.

Det här skriver tidningen Jordbruksaktuellt.