Ödesmöte för Tillväxt Gotland

1:20 min

När föreningen Tillväxt Gotland har extra föreningsstämma måndag kväll, ska de besluta ifall regionen ska bli av med sin plats i styrelsen och om medlemsavgiften ska fördubblas.