Silte

Beslut om cementplatta görs om

Mark- och miljödomstolen i Stockholm ger länsstyrelsen bakläxa när det gäller en cementplatta på stranden i Silte. Länsstyrelsen tyckte att cementplattan framför ett båthus skulle tas bort helt men det var fel enligt domstolen.

Men mark- och miljödomstolen gör en annan bedömning. Eftersom markägaren fått tillstånd till en plattan av byggnadsnämnden så bör den kunna vara kvar. Hur stor den kan vara och om markägaren gjort den större än tillståndet, det får nu länsstyrelsen utreda.